Zanieczyszczenie wody – przepisy UE dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych (aktualizacja)

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne przepisów UE dotyczących oczyszczania ścieków (aktualizacja Dyrektywy Rady UE z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – ‘Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)’).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE (konsultacje publiczne) to 21 lipca 2021 r.

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych została przyjęta 30 lat temu w celu ochrony środowiska przed szkodliwymi skutkami zrzutów nieoczyszczonych ścieków. W opublikowanej w 2019 r. ocenie stwierdzono, że zasadniczo dyrektywa funkcjonuje dobrze, ale niektóre obszary wymagają poprawy. Również w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu dyrektywa musi być dostosowana do nowych ambicji w zakresie środowiska i klimatu. Chcemy teraz poznać Państwa opinię na temat tego, w jaki sposób najlepiej rozwiązać zidentyfikowane problemy, aby zapewnić, że dyrektywa spełni swoją rolę w nadchodzących dziesięcioleciach. W ramach tych konsultacji chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat ewentualnych ulepszeń dyrektywy, aby zająć się kwestiami, które obecnie nie są nią właściwie objęte oraz zająć się nowymi kwestiami, które pojawiły się w ostatnich dziesięcioleciach i które obecnie wymagają rozwiązania. Państwa opinie zostaną uwzględnione w ocenie skutków, która będzie stanowić podstawę dowodową dla wszelkich zmian dyrektywy.

Zagwarantowanie, by ścieki komunalne były czyste i bezpieczne, ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego i ochrony środowiska. Jest to kluczowy element unijnej polityki wodnej, który figuruje w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramach tej inicjatywy dokonany zostanie przegląd dyrektywy, ponieważ z niedawno przeprowadzonej oceny wynika, że istnieją pewne niedociągnięcia i nowe kwestie społeczne wymagające rozwiązania.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Zanieczyszczenie-wody-przepisy-UE-dotyczace-oczyszczania-sciekow-komunalnych-aktualizacja-/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska