Przepisy UE dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne przepisów UE dotyczących oczyszczania ścieków (aktualizacja Dyrektywy Rady UE z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – 'Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)’).
Ostateczny termin na odpowiedź dot. planów działań to 8 września 2020 r.
Zagwarantowanie, by ścieki komunalne były czyste i bezpieczne, ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego i ochrony środowiska. Jest to kluczowy element unijnej polityki wodnej, który figuruje w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramach tej inicjatywy dokonany zostanie przegląd dyrektywy, ponieważ z niedawno przeprowadzonej oceny wynika, że istnieją pewne niedociągnięcia i nowe kwestie społeczne wymagające rozwiązania.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Revision-of-the-Urban-Wastewater-Treatment-Directive
Źródło: Komisja Europejska