Zaproszenie na konferencję kończącą projekt „oto-GOZ”_22.11.2021 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w konferencji pn. „Wspólnie dla gospodarki o obiegu zamkniętym – podsumowanie projektu oto-GOZ”, która odbędzie się 22 listopada br. i będzie transmitowana online.

Jest to wydarzenie wieńczące trzyletni rządowy projekt OTO-GOZ realizowany w ramach projektu GOSPOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki cyrkularnej na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej). Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, którego Liderem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a pozostali partnerzy to Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Główny Urząd Statystyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Podczas konferencji poznamy wyniki projektu na poziomie rządowym, regionalnym i biznesowym oraz rządowe plany transformacji w kierunku cyrkularnym. W programie wydarzenia między innymi międzyresortowy panel z udziałem przedstawicieli Ministerstw kluczowych dla wdrożenia GOZ w Polsce sesja poświęcona miastom i regionom oraz prezentacje najciekawszych polskich rozwiązań cyrkularnych. Zaplanowano również prezentacje z perspektywy międzynarodowej, np. jak mierzyć światowy poziom cyrkularności z udziałem Fundacji Circle Economy oraz jak skutecznie aplikować o środki unijne na rozwiązania z obszaru GOZ.
Link do rejestracji: https://hopin.com/events/wspolnie-dla-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.
Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii