Konferencja „Strategia rozwoju Zagłębia Miedziowego – Szanse i Zagrożenia”

Szanowni Państwo
zgodnie z decyzją Władz Państwowych oraz zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego konferencja „Strategia rozwoju Zagłębia Miedziowego – Szanse i Zagrożenia”, która miała się odbyć w dniu 12 marca 2020 r.,  w Lubinie, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. zostaje odwołana i przełożona na inny termin. O nowym terminie poinformujemy niezwłocznie, kiedy będzie to możliwe, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Szanowni Państwo

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na konferencję „Strategia rozwoju Zagłębia Miedziowego – Szanse i Zagrożenia”, która odbędzie się w dniu 12 marca 2020 r., w godz. 9:30-13:30, w Lubinie, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. (Sala im. Jana Wyżykowskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin). Dla podkreślenia jej znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego wystąpiono o Honorowy Patronat Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów.

Zagłębie Miedziowe to region stwarzający atrakcyjne warunki do życia, progresu zawodowego, realizacji życiowych planów i aktywności społecznych. W stale zmieniającym się świecie efektywna współpraca przemysłu, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych społeczności jest jedyną gwarancją stabilnego i zrównoważonego rozwoju i pomyślnej przyszłości.

Celem spotkania jest przeanalizowanie danych dotyczących rozwoju regionu, szans i zagrożeń dla tego procesu, możliwości jakie daje współpraca interesariuszy oraz zarysowanie strategii rozwoju Zagłębia Miedziowego i JST w oparciu o proces planowania scenariuszowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 10 marca, telefonicznie 76 8478585 lub e – mail sekretariat@pracodawcy.pl

Serdecznie zapraszamy

Beata Staszków                                          Paweł Kura
Prezes Zarządu                                          Wiceprezes Zarządu