Zaproszenie na konferencję The Supply Chain of Critical Raw Materials for the Industries of the Future – 29.11.2021

EUROMINES oraz AVENIA zapraszają do udziału w konferencji online The Supply Chain of Critical Raw Materials for the Industries of the Future, która odbędzie się 29 listopada 2021 w godzinach od 14:30 do 17:30.

Spotkanie dotyczy zagadnień związanych z łańcuchem dostaw surowców krytycznych dla przemysłu przyszłości. Szczegóły w załączonym artykule oraz informacji

Celem tej inicjatywy jest zainicjowanie współpracy pomiędzy interesariuszy z różnych regionów Europy, przy wsparciu Komisji Europejskiej, dla pobudzenia działań na rzecz dostaw surowców krytycznych dla przemysłu oraz gospodarki, np. lit dla przemysłu baterii.

W programie m.in.

  • Informacje z regionów oraz inicjatywach (m in. S3 Platform on Mining Industry, Related Industries and Services and Global Value Chains)
  • wystąpienie Komisji Europejskiej DG GROW
  • doświadczenia Batteries European Partnership Association (BEPA)
  • Okrągły Stół:  dyskusja, wystąpienia oraz oczekiwania uczestników (przedstawiciele administracji, JST, regionów, przemysłu)

Link do rejestracji

Źródło: Euromines, Avenia

⏰👉 Register Webinar on November 29th from 2:30pm to 5:30pm

The follow-up of our event The Supply Chain of Critical Raw Materials for the Industries of the Future is coming!

[as a reminder on the context and kick-off meeting, please refer again to attached article]

The program of the event is:

  • New Regions testimonies & introduction of other initiatives (for example the S3 Platform on Mining Industry, Related Industries and Services and Global Value Chains)
  • DG GROW
  • Batteries European Partnership Association (BEPA)
  • Round Table to address participants’ expectations (Europe, Regions, industries,…) and the future of this initiative, including its governance

The objective of this initiative is to elaborate collaborations between European Regions stakeholders, with the support of the European Commission, in order to boost actions towards a safe supply chain of critical raw materials for the industries of the future, based on the first example of Lithium for the Batteries industry.

So please do attend the event and bring along ideas to feed the plan for future actions.

You can register using this LINK.