Zaproszenie na spotkania z członkami delegacji z Niemiec – Showroom Innowacji IoT SINOTAIC, Katowice 11.05.2023

Partner technologiczny Związku Pracodawców Polska Miedź, Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC, zaprasza do zaprezentowania swojej oferty w Showroomie Innowacji IoT podczas spotkania z firmami niemieckimi w ramach misji przyjazdowej do Polski, w obszarze tematycznym Smart City.

SINOTAIC został partnerem przedsięwzięcia realizowanego przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Przemysłu i Ochrony Klimatu RFN oraz Mittelstand Global – programu dla niemieckich MŚP. Partnerami ze strony niemieckiej są też dotychczasowi partnerzy Klastra: Drebreris GmbH, Smart System Hubs i Silicon Saxony.

W dniu 11. maja 2023 r. (czwartek) przedstawiciele delegacji niemieckiej odwiedzą Showroom Innowacji IoT w Rawa Ink w Katowicach. W ramach wizyty będzie czas między 9.30 a 11.00 na prezentacje członków Klastra ze swoimi rozwiązaniami. Na miejscu dostępny będzie sprzęt do prezentacji. Istnieje też możliwość wykorzystania powierzchni Showroomu do pokazania swoich rozwiązań lub/i zainstalowania ich elementów (zwłaszcza interfejsów umożliwiających zdalny dostęp/monitoring) na stacjach roboczych dostępnych w Showroomie.

Następnie między 12.00 a 15.00 będą miały miejsce spotkania B2B z firmami niemieckimi. Na spotkania będzie prowadzona rejestracja.

Czas na prezentacje jest ograniczony, a organizatorom zależy na zaprezentowaniu się jak największej liczby Członków Klastra, dlatego zaproszenie do zgłaszania się jest kierowane już teraz, żeby zapewnić miejsce i odpowiednią ilość czasu na prezentację.

W załączniku zawarta jest formatka zgłoszeniowa, a czas na jej wypełnienie i odesłanie to najpóźniej 7.04.2023 r.

Obszary w jakich firmy niemieckie szukają partnerów w Polsce to m.in.:

  • Internet rzeczy i sztuczna inteligencja w inteligentnych miastach
  • Bezpieczeństwo IT i ochrona danych w sieciowych i inteligentnych miastach (strategie cybernetyczne, podejścia do zarządzania danymi i partnerstwa strategiczne)
  • Zrównoważona mobilność miejska: inteligentne systemy parkingowe, inteligentne systemy transportowe, infrastruktura przystankowa autobusowa i tramwajowa (automaty biletowe i elektroniczne systemy pasażerskie), rozwiązania w zakresie monitorowania i zarządzania infrastrukturą
  • E-mobilność w lokalnym transporcie publicznym (e-autobusy, e-tramwaje), oferty car-sharingu i infrastruktura ładowania dla prywatnych kierowców
  • Energooszczędne technologie w miastach – inteligentne oświetlenie, systemy zarządzania transportem publicznym itp.
  • Zarządzanie przestrzenią miejską (systemy informatyczne wspomagające zarządzanie miastem)

Showroom Innowacji IoT to miejsce, w którym można zobaczyć najnowocześniejsze polskie rozwiązania technologiczne z obszaru Internetu Rzeczy i Smart City

To unikalne na skalę Polski przedsięwzięcie jest pierwszą cyber-fizyczną przestrzenią, w której prezentowane są polskie rozwiązania w obszarze IoT, ze szczególnym uwzględnieniem technologii dla Smart City.

Czas na przygotowanie oferty jest ograniczony i dodatkowo uwarunkowany uzyskaniem zgód do implementacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o zgłaszanie swoich pomysłów i skonsultowanie z Panią Anną Suchorabską a.suchorabska@ssn.international .

Źródło: Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC, Showroom Innowacji IoT Inkubator Rawa.INK