Zarząd Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy, że Rada Związku Pracodawców Polska Miedź, podczas posiedzenia w dniu 15 maja 2023 r, podjęła decyzję o zmianach w składzie Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Zgodnie z uchwałą Rady ZPPM w skład Zarządu wchodzą:

Marta Wisłocka – Prezes Zarządu

Anna Melska – Wiceprezes Zarządu

Piotr Karwan – Wiceprezes Zarządu