ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Uczestnicy III edycji Programu Mentoringowego Związku Pracodawców Polska Miedź spotkali się po kilku miesiącach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19. Był czas na analizę postępów w projekcie, a także rozmowę o nowej rzeczywistości i o zmianach, jakie zaszły w ich w sferze zawodowej i prywatnej.

Bardzo się cieszę, że mogliśmy w końcu spotkać. Ostatnie miesiące były trudne dla nas wszystkich. Przychodzimy z nowymi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi organizacji pracy, komunikacji, realizacji zadań, innym podejściu do pracowników czy nowych wymaganiach wobec liderów– powiedziała Elżbieta Dunaj, opiekun merytoryczny Programu Mentoringowego – Także nasz program musiał ewaluować, część kontaktów pomiędzy Mentorami a Mentee obywała się zdalnie, niektóre pary zawiesiły proces, inne pomimo przeszkód już go ukończyły. Jakie zadania jeszcze przed nami stoją? O tym właśnie rozmawialiśmy podczas warsztatów- dodaje Elżbieta Dunaj.
Związek już kilka miesięcy temu zapytał uczestników 3.edycji czy chcą kontynuować program online czy przełożyć jego dokończenie na późniejszy okres. Zdania były podzielone. Większość osób uważała, że spotkania bezpośrednie są o wiele bardziej efektywne, jednak równie ważne jest utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy Mentorami a Mentees. Dlatego organizatorzy parom mentoringowym pozostawili decyzję co do kształtu i zasad współpracy. Modyfikacji uległa nie tylko metodyka, ale i tematyka procesu mentoringowego. W niektórych przypadkach zmieniły się cele procesu.
Kiedy zaczynaliśmy Krzysztof, z którym pracuję miał inne, istotne dla niego cele.    W tej chwili postanowił je zweryfikować, ponieważ pracuje w branży, która szczególnie mocno odczuła kryzys związany z pandemią. Musieliśmy dokonać pewnego resetu założeń procesu. Ważniejsze stało się bieżące wsparcie w trudnościach z jakimi Mentee się boryka – uważa Bogdan Pecuszok, Mentor.
Telefony, pytania, rady mojego Mentora, osoby, która ma o wiele większe doświadczenie, także z sytuacjami kryzysowymi, były dla mnie w tym okresie szczególnie ważne. Aby utrzymać firmę, nie zwalniać pracowników, zdecydowaliśmy się przeorganizować działalność. Ja musiałem skoncentrować się na innych zagadnieniach, w bieżących sprawach polegać na swoim zespole. Dzięki Bogdanowi, mogłem na swoje działania spojrzeć z dystansu, z innej perspektywy. To było i jest niezwykle cenne– podkreśla Krzysztof Kaszubowski, Mentee.
Uczestnicy dyskutowali o tym, jak pandemia wpłynęła na relacje w rodzinie i w pracy. Jak sami radzili sobie z nową sytuacją i wyzwaniami będącymi konsekwencją pandemii i obostrzeń z nią związanymi. Zmiana sposobu komunikacji, konieczność pracy zdalnej wymagała od niektórych zdobycia nowych kompetencji i umiejętności.
Jestem również trenerem i w pierwszej chwili, byłam sceptyczna wobec prowadzenia szkoleń online. Po pierwszym spotkaniu już wiem, że niepotrzebnie się obawiałam. To jest dla mnie trudniejsza forma, wymaga innego przygotowania, wyczerpująca także psychiczne. Okazało się jednak, że przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi, także takie szkolenie może być efektywne. Dla mnie to oznacza nowe możliwości, nową wiedzę i umiejętności. To było ciekawe doświadczenie. Tak mi się spodobało, że kolejne studia postanowiłam robić właśnie online – przekonuje Monika Bekas, Mentor.
Niestety wszystko wskazuje na to, że pandemia wciąż będzie rzutować na nasze życie i nikt nie potrafi przewidzieć czy i kiedy się skończy. Dlatego uczestnicy zaproponowali, aby podczas planowanych zajęć warsztatowych omówić m.in. zarządzanie zespołem na odległość i w sytuacjach kryzysowych, rolę lidera w czasach destabilizacji, efektywność osobistą podczas pracy zdalnej, procesy auto motywacyjne, przywództwo i postępowanie w dobie pandemii.
Zakończenie programu będzie przesunięte na późną jesień, kiedy, mamy nadzieję, rozpocznie się jego IV edycja. Jesteśmy przekonani, że spotkanie tych, którzy proces mentoringowy już zakończyli z tymi, którzy tę drogę mają dopiero przed sobą będzie bardzo inspirujące i ciekawe. Postaramy się podczas następnych spotkań zająć się tematami zasugerowanymi przez uczestników. Chcemy, aby program odpowiadał najbardziej potrzebnym i aktualnym problemom– deklaruje Elżbieta Dunaj.
Przed uczestnikami III edycji jeszcze dwa spotkania warsztatowe. Decyzja dotycząca ich formy i terminu zostanie podjęta w najbliższym czasie.