Zasady finansowania Programu FERS

16 stycznia 2023 r. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zatwierdziła dokument pt. Zasady finansowania programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Celem zasad jest zaprezentowanie głównych założeń systemu finansowania programu. W dokumencie opisane zostały, m. in.:

  • istotne warunki kwalifikowalności wydatków
  • rodzaje projektów planowanych do realizacji w FERS
  • zasady konstruowania budżetu projektów
  • zasady finansowania i rozliczania projektów
  • sposób poświadczania wydatków
Przygotowane zasady są spójne z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.  Wraz z plikami zawierającymi dokumenty publikujemy również zestawienie uwag z konsultacji projektu Zasad finansowania wraz ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej FERS.   Szczegóły zamieszczone są na stronie internetowej: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/dokumenty/zasady-finansowania-programu-fers/ oraz w aktualnościach: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/aktualnosci/zasady-finansowania-programu-fers/ wraz z zestawieniem uwag zgłoszonych do dokumentu podczas przeprowadzonych konsultacji. Źródło: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej