Zastosowanie RFID w przemyśle. Seminarium Związku Pracodawców Polska Miedź!