Zdatność do ruchu drogowego – ocena przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa w transporcie profesjonalnym – w oparciu o ocenę funkcjonowania trzech dyrektyw: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 28 września 2022 r.

Unijny pakiet dotyczący zdatności do ruchu drogowego składa się z trzech dyrektyw obejmujących kwestie takie jak:
  • okresowe badania zdatności do ruchu drogowego
  • drogowe kontrole techniczne pojazdów użytkowych
  • dowody rejestracyjne pojazdów.
Dyrektywy stosuje się od 20 maja 2018 r. Ocenie poddany zostanie stopień, w jakim dyrektywy w sprawie zdatności do ruchu drogowego przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazane zostaną również ewentualne luki.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12521-Zdatnosc-do-ruchu-drogowego-ocena-przepisow-UE_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12521-Zdatnosc-do-ruchu-drogowego-ocena-przepisow-UE/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska