ZDOBĄDŹ DOTACJĘ I ZWIĘKSZ KONKURENCYJNOŚĆ SWOJEJ FIRMY

Innowacje, ochrona własności intelektualnej, ekspansja na nowe rynki – to działania, na które przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie finansowe i merytoryczne z funduszy europejskich. Jakie? Przekonajcie się. Szczegóły w artykule przygotowanym przez Human Partner.

Serdecznie dziękujemy ekspertom Human Partner za trzymanie ręki na pulsie i systematyczną analizę programów wspierających przedsiębiorczość. To cenna wiedza dla naszych firm członkowskich. Oto najciekawsze programy, do których właśnie rozpoczynają się nabory wniosków. 

BONY NA INNOWACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA 

Na początku przyszłego roku planowany jest nabór w ramach „Bonów na Innowacje”. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości do 200 tys. zł. Jest to wsparcie na zakup od jednostki naukowej usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej wdrożenia innowacyjnego produktu. Poziom dofinansowania wynosi 85%. Nabory będą prowadzone przez operatorów wyłonionych w drodze konkursu.

Zaplanowana w projekcie usługa badawczo-rozwojowa może obejmować:

 1. opracowanie nowego produktu lub usługi,
 2. wykonanie testów wdrożeniowych,
 3. wykonanie analiz poprzedzających wdrożenie
 4. prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji.

Element projektu może stanowić również audyt technologiczny mający na celu identyfikację potrzeb wdrożeniowych.

POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE – WSPARCIE WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach programu Polskich Mostów Technologicznych, którego celem jest umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie przeznaczane jest na wejście przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne tj. Chiny, Singapur, czy Senegal. Przedsiębiorca może otrzymać grant w wysokości 200 tys. zł (pomoc de minimis), w tym 120 tys. zł w formie grantu gotówkowego. Środki z dotacji można przeznaczyć na:

 1. koszty doradztwa obejmujące:
 • wprowadzenie produktu/usługi/technologii na rynek, a także przygotowanie do certyfikacji,
 • wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów i opisów technicznych produktów,
 • weryfikację prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskanie ochrony własności intelektualnej za granicą,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 1. koszty tłumaczeń strategii ekspansji oraz innych dokumentów;
 2. koszty związane z uczestnictwem w konferencjach branżowych, misjach, imprezach targowo-wystawienniczych nieprzekraczające 36 tys. zł;
 3. koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, nieprzekraczające 30 tys. zł.

Przedsiębiorca otrzymuje także wsparcie bezgotówkowe oferowane przez PAIH, które obejmuje m.in. 3-dniowe warsztaty na temat wybranego rynku.

BILATERALNY KONKURS POLSKO-TURECKI PROWADZONY W RAMACH WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Do 12 stycznia 2022 roku trwa nabór w ramach konkursu Współpraca Polsko-Turecka organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie na badania przemysłowe
i prace rozwojowe, które wpisują się w następujące obszary:

 1. technologie informacyjno-komunikacyjne,
 2. energia,
 3. zdrowie,
 4. żywność,
 5. środowisko.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 850 tys. zł. 

DOTACJA NA IDENTYFIKACJĘ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie na analizę stanu ochrony własności intelektualnej w firmie. Wybrani przez Urząd Patentowy RP wykonawcy przeanalizują model biznesowy przedsiębiorstwa, jego produkty lub usługi oraz plany rozwoju. Następnie stworzą raport zawierający rekomendacje co do strategii ochrony własności intelektualnej w firmie. Przedsiębiorcy korzystający z tej usługi zyskają wiedzę, jak chronić swoją własność intelektualną, czyli np. logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze itp. oraz jakie korzyści mogą czerpać z ochrony własności intelektualnej. Ponadto dowiedzą się, jak uzyskać patent, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami, mając na względzie własność intelektualną, a tym samym zyskają praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Nabór jest organizowany przez Urząd Patentowy RP i potrwa do 31 sierpnia 2022 roku. Dofinansowanie wynosi 90% lub 95%, a koszt usługi waha się od 2 do 4 tys. zł.

O grant mogą się starać przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wsparcie jest udzielane na zasadach pomocy de minimis.

Jeżeli jesteście zainteresowani aplikowaniem do powyższych programów, zachęcamy do kontaktu z panią Anną Kwiatek z Human Partner (tel. 511 984 879). Pani Anna służy Wam dalszymi informacjami i wszelką pomocą.