Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz surowców – zgłoszenia kandydatów

Komisja Europejska ogłosiła możliwość zgłoszenia się lub odnowienia członkostwa w Europejskim Partnerstwie Innowacji na rzecz surowców. Europejskie Partnerstwa Innowacji (European Innovation Partnerships – EIPs) to platformy zrzeszające przedstawicieli przemysłu, administracji publicznej, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Zostały powołane przez Komisję Europejską, aby zintensyfikować działania badawczo-rozwojowe w UE oraz zapewnić, że innowacyjne rozwiązania są wdrażane w praktyce.Jedno z partnerstw dotyczy surowców (European Innovation Partnership on Raw Materials – EIP RM). Grupy  działające w ramach EIP RM (1. Grupa Sterująca Wysokiego Szczebla, 2. Grupa Szerpów oraz 3. tematyczne grupy operacyjne) rozpoczęły swoją kadencję w 2013 r. W związku z faktem, że ich mandat kończy się na początku 2017 r., Komisja Europejska wezwała dotychczasowych członków do odnowienia swojego członkostwa oraz innych zainteresowanych do złożenia wniosków o przystąpienie do ww. grup do dn. 31 stycznia 2017 r.Głównym celem EIP RM jest zapewnienie zrównoważonych dostaw surowców dla gospodarki europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celu reindustrializacji. Zamierzenie to realizowane jest przez tzw. „wezwania do składania zobowiązań” (calls for commitments) skierowane do interesariuszy ze wszystkich państw członkowskich. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje nt. aplikacji można znaleźć na stronie internetowej EIP RM: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/call-applications.Więcej informacji można także uzyskać w Ministerstwie Rozwoju pod adresem e-mail Pani Olgi Rataj: olga.rataj@mr.gov.pl.
Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zgloszenia-do-europejskiego-partnerstwa-innowacji-na-rzecz-surowcow/

Call for applications – new members for EIP High Level Steering Group and Operational Groups
As the mandate of the group selected in 2013 comes to an end, DG GROW is calling for applications in view of selecting new members for both the EIP’s High-Level Steering Group and its Operational Groups.
For the High-Level Steering Group DG GROW is looking for up to 70 representatives at the highest hierarchical level, and for the Operational Groups – whose role is to advice the High-Level Steering Group – DG GROW is looking for up to 180 experts.
All organisations that are registered in the Transparency Register are welcomed to send in their applications, using the templates below by 31 January 2017. Member States and other public entities have received an invitation letter.
Applicants are kindly requested to read the conditions of the call and send in their applications using the templates below.
>> High-Level Steering Group
Conditions of the call
Annex 1 (Cover letter, selection criteria form and CVs)
Annex 2 (Classification form)
Annex 3 (Privacy statement)
>> Operational Groups
Conditions of the call
Annex 1 (Cover letter, selection criteria form and CVs)
Annex 2 (Classification form)
Annex 3 (Privacy statement)
Frequently Asked Questions
How many documents do I need to attach when sending an application?
Four: two copies of Annex 1 (Word and pdf) and two copies of Annex 2 (idem). All information you would like to pass on needs to be included in these annexes.
Do I need to fill in the selection criteria form (Annex 1b)?
Yes, this is mandatory. Reference can be made to Annex 1c (representatives’ CVs), but all essential information needs to be included in Annex 1b (selection criteria form).
What are the essential elements of an application?
Annex 1:
– Motivation letter
– Selection criteria form
– Representative(s) CV(s)
Annex 2:
– Transparency Register registration number
– Classification form
What will be the EIP’s tasks or work programme during the next mandate?
Section 1 of the “Conditions of the call” documents includes a concise description of the group’s tasks. Further suggestions about the EIP’s strategic orientations for the future can be found in section 3 of the Strategic Evaluation Report, which was adopted by the High-Level Steering Group in July 2016.
In the Strategic Evaluation Report the High-Level Steering Group stated for example that the EIP should continue to involve all relevant stakeholders and play its role in outlining actions that need to be taken by the EIP to support raw materials policy.  It should also continue to make proposals on how to better take into account current economic, political and geopolitical evolutions that affect the raw materials sector.
The High-Level Steering Group also recommended that the Operational Groups carry out a detailed mapping on the implementation of the individual actions included in the EIP’s Strategic Implementation Plan (SIP) as well as an assessment of whether there are any new areas of interest that are not covered in the SIP.
Will the structure of the Operational Groups be the same as under the previous mandate?
Yes. The structure of the Operational Groups will be more or less in line with that under the previous mandate, i.e. the Operational Groups will cover the key issues identified in the Strategic Implementation Plan part II. As suggested in the Strategic Evaluation Report (section 3), some restructuring may however be considered.

Source: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/call-applications