Zmiana organizacji pracy Biura Związku

 

Szanowni Państwo

w związku z wprowadzonym przez Władze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce,
zgodnie ze wskazanymi zaleceniami,
biuro Związku Pracodawców Polska Miedź przechodzi w tryb pracy zdalnej.

 

W dniach od 16 – 27.03.2020 jesteśmy dostępni dla Państwa

mailowo: sekretariat@pracodawcy.pl

telefonicznie 76 8478585

W ten sposób wykonujemy na bieżąco swoje zadania, w tym w szczególności dotyczące obsługi Państwa spraw.

 

Zgodnie z zaleceniami w tym czasie nie odbywają spotkania z podmiotami zewnętrznymi.

W biurze prowadzimy pracę bieżącą w ramach dyżurów

w godz. od 8.00 – 14.00

 

Prosimy o kontakt osobisty tylko w pilnych, nie cierpiących zwłoki sprawach.

Dziękujemy za wyrozumiałość

 
O ewentualnych zmianach sposobu pracy będziemy Państwa na bieżąco informować.