ZNAJOMOŚĆ PRAWA POMAGA PROWADZIĆ FIRMĘ

Zespół prawników ZPPM każdego roku opiniuje i konsultuje setki aktów prawnych legislacji polskiej i europejskiej. Ze szczególną uwagą monitoruje zmiany dotyczące pracodawców, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Związek prowadzi Centrum Mediacji oraz szeroką edukację prawną. Więcej o działaniach w sferze prawa dowiecie się z rozmowy z Alicją Kudłak, radcą prawnym, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Polska Miedź.

Redakcja:

Dlaczego Związek prowadzi tak wiele działań z zakresu edukacji prawnej?

Alicja Kudłak, radca prawny, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Polska Miedź

Prawo nie jest prostą dziedziną. Posługuje się trudnym językiem, skomplikowanym, nie zawsze zrozumiałym, szybko się zmienia. Stąd konieczność przybliżenia zagadnień prawnych w bardziej przystępny sposób i trzymania ręki na pulsie. Rzeczywiście, legislacja polska i europejska to ważne części naszej pracy. Śledzimy powstające przepisy prawne, konsultujemy je i opiniujemy. Prowadzimy Centrum Mediacji, udzielamy porad prawnych. Zapraszamy firmy członkowskie na szkolenia, warsztaty, webinary. Uczestniczą w nich nie tylko prawnicy, ale i pracownicy różnych działów, szczególnie związanych z finansami czy zarządzaniem zasobami ludzkimi.

To wsparcie najważniejsze jest dla małych i średnich firm, które nie mają rozbudowanych działów prawnych? Łatwiej może im coś umknąć w tym nawale zmieniającego się prawa?

Tak, dlatego wychodzimy kroczek do przodu i oprócz edukacji w formie szkoleń, na bieżąco informujemy naszych pracodawców o przepisach, które już wchodzą w życie. Uprzedzamy także, jakie są zamiary ustawodawcy. Korzystamy z możliwości konsultacji aktów prawnych. Pilnie analizujemy projekty ustawi rozporządzeń m.in. zamieszczanych na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Staramy się wyłuskiwać z tego ogromu publikacji akty prawne, które leżą w zainteresowaniu pracodawców, są zgodne z ich profilem działalności. Mają potencjalny wpływ na finanse firmy, na to, jak organizację trzeba przygotować na nowe zasady, jakie kroki podjąć w przyszłości. Informujemy, konsultujemy, prosimy o sugestie, jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie odpowiedzi. Opinie zbieramy w jedno pismo i przesyłamy do ustawodawcy.

Dotyczy to nie tylko prawa polskiego, ale i europejskiego?

Jak najbardziej, chociaż z praktyki i z obserwacji widzę, że w Polsce sytuacja prawna zmienia się dynamiczniej. I tu właściwie codziennie sprawdzamy, co jest publikowane na stronach rządowych czy sejmowych. Natomiast w prawie europejskim monitoring również jest systematyczny, ale nie wymaga takiego refleksu. Działania w sferze prawa europejskiego są rozciągnięte w czasie i prawodawca daje czas podmiotom, przedsiębiorcom, obywatelom na zapoznanie się z treścią aktów i ich celem, a także na zgłoszenie swoich uwag.

Aktualne informacje prawne szczególnie przydały się w ubiegłym roku, w okresie pandemii, kiedy wprowadzano kolejne rozwiązania mające pomóc przedsiębiorcom. To był trudny czas dla prawników Związku?

To był trudny czas przede wszystkim dla przedsiębiorców. Wszyscy musieli wprowadzić obostrzenia sanitarne, niektórzy diametralnie zmienić system pracy, jeszcze inni ograniczyć lub nawet zawiesić działalność. Tarcze Antykryzysowe miały na celu zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii. Były wprowadzane w trybie przyśpieszonym, w dodatku stanowiły jeden długi dokument, w którym zmienione było kilkadziesiąt innych ustaw! Łatwo było się w tym pogubić. Dlatego bardzo zaangażowaliśmy się w działania wspierające naszych pracodawców, pomagające im lepiej zrozumieć i wykorzystać możliwości stworzone przez Tarcze. Na przykład przygotowywaliśmy specjalny, systematyczny Newsletter Prawny poświęcony w całości tym zagadnieniom. Prowadziliśmy również stałe konsultacje prawne. Mam nadzieję, że nasza praca pomogła firmom członkowskim.

Najnowszym dzieckiem Związku jest Centrum Mediacji. Po co powołano taką instytucję?

Mediacje to temat bardzo mi bliski. Jestem prawnikiem z wykształcenia, prawnikiem praktykiem, czynnym radcą prawnym. Lubię mój zawód, ale widzę też, jakie trudności sprawia stronom dogadanie się na sali sądowej. Sąd oczywiście nakłania do ugody. Jednak po wymienieniu się pismami sądowymi, w których strony bez ogródek przedstawiają sobie wzajemnie argumenty, najczęściej dla przeciwników ciężkie do przyjęcia, znalezienie nici porozumienia bywa niemożliwe, a przynajmniej bardzo trudne. Uważam, że mediacje na etapie przedsądowym są bardziej skuteczne i co ważne, nie niszczą relacji. Na naszym rynku są wykonawcy unikalni i psucie sobie kontaktów z tymi wykonawcami przy okazji sporów, które w naturalny sposób pojawiają się w trakcie wykonywania umów, nie służy ani wizerunkowi firmy, ani strategii firmy. Takim działaniem firma pozbawia się po prostu dobrego partnera biznesowego.

Próba porozumienia się przy wsparciu mediatora jest lepszym pomysłem?

Zdecydowanie. Mediacje na etapie przedsądowym powinny być standardem postępowania. Wielu przedsiębiorców myśli, że mediacje mogą być prowadzone tylko po wszczęciu postępowania, ze skierowania sądu. Tymczasem sami mogą taką procedurę rozpocząć i zapewniam, że jest szybsza, tańsza i skuteczniejsza. Warto podkreślić, że ugoda sporządzona przed mediatorem jest podsumowaniem pracy obu stron. To nie mediator znajduje rozwiązanie. Jego rolą nie jest stwierdzenie, kto ma rację, ale stworzenie warunków, w których strony dojdą do konsensusu i wspólnie znajdą punkty, które jednoczą, a rozwiązania w tych miejscach, które ich różnią. Taka ugoda, przygotowana przez strony, po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku sądowego. Dlatego mamy pewność, że w razie, gdyby nie była wykonywana należycie, może być egzekwowana drogami, które są dostępne również po zakończeniu tradycyjnego postępowania sądowego. Mam na myśli na przykład postępowanie komornicze.

Mediacje mogą dotyczyć nie tylko relacji pomiędzy firmami, ale i stosunków wewnątrz firm, np. konfliktów pracowniczych.

Oczywiście, pól wykorzystania mediacji jest wiele. Tak naprawdę, ile sporów, tyle możliwości porozumienia. Mediacje pracownicze służą zapobieganiu kierowania spraw do Sądu Pracy, ale są również metodą kształtowania polityki personalnej firm. Poprawiają stosunki międzyludzkie. Pracownicy zauważają i doceniają, że konflikty są rozwiązywane w firmie, nie na zewnątrz, w taki sposób, żeby nie zaognić i tak trudnej sytuacji.

Bardzo ważna w tym procesie jest rola mediatora, z kim współpracujecie?

Cały projekt stworzenia Centrum Mediacji był poprzedzony przeprowadzeniem w Związku Pracodawców specjalnego szkolenia zgodnego ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Dzięki temu możemy liczyć na zaangażowanie doskonałych fachowców. Zgłosili się do nas także doświadczeni mediatorzy niezwiązani ze Związkiem Pracodawców. Zapewniam, że wszyscy mają doskonałe kompetencje do prowadzenia mediacji.

Kto może skorzystać z działalności Centrum Mediacji?

Centrum jest stworzone przede wszystkim dla naszych firm członkowskich. Jesteśmy również gotowi do udzielenie pomocy firmom, które nie są zrzeszone w Związku, a chciałyby skorzystać z profesjonalnej pomocy mediatora. Mile widziane są u nas zawsze wszystkie firmy, zapraszamy serdecznie.

Celem Centrum jest także propagowanie wiedzy o korzyściach polubownego rozwiązywania sporów?

Jak już mówiłam, edukacja prawna jest dla nas bardzo istotna. Centrum Mediacji jest jednym jej filarów. Korzystając z okazji, zapraszamy na Śniadanie Biznesowe poświęcone właśnie tematyce mediacji. Odbędzie się 29 października, o godzinie 12:00, w Hotelu Skarbek w Lubinie. Poruszymy wiele tematów dotyczących poszczególnych sposobów prowadzenia mediacji i wyjaśnimy wątpliwości, jakie wciąż mediacje wzbudzają.

Gdyby miała Pani wskazać jedną rzecz, która wyróżnia Związek Pracodawców Polska Miedź, co by to było? Co dla Pani jest największą wartością Związku?

Dla mnie największą wartością jest otwartość. To, że Związek chce łączyć pracodawców w jeden wspólny organizm. My wszyscy jesteśmy systemem naczyń połączonych, nie możemy funkcjonować bez drugiej firmy obok. Dlatego networking, pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych, pielęgnowanie, budowanie solidnych relacji, wymiana doświadczeń, pokazywanie dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą jest bardzo istotne dla wszystkich.