Zrównoważenie środowiskowe – kształcenie i szkolenie

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego m.in. analiza Europejskiej Strategii na rzecz Bioróżnorodności do 2030 r. oraz Europejskiego obszaru edukacji.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE (konsultacje publiczne) to 24 września 2021 r.

W ramach Zielonego Ładu UE działa przeciwko zmianie klimatu i zachęca wszystkich obywateli do wysiłków na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej Europy. Kształcenie i szkolenie mają kluczowe znaczenie, gdyż pomagają obywatelom i społecznościom lokalnym rozwijać wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do transformacji ekologicznej. Komisja Europejska przygotowuje obecnie wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego. Celem ankiety jest zebranie pomysłów i opinii osób prywatnych i organizacji na temat tej inicjatywy, która ma zostać przyjęta przez Komisję jesienią 2021 r.

Zgodnie z unijną strategią na rzecz bioróżnorodności i komunikatem w sprawie europejskiego obszaru edukacji Komisja powinna przedstawić w 2021 r. zalecenie w sprawie edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego dla każdej grupy wiekowej i na wszystkich poziomach edukacji.

Inicjatywa ta jest pierwszym krokiem we wspieraniu współpracy państw UE i opracowywania bardziej zdecydowanej polityki w zakresie edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego, edukacji klimatycznej, bioróżnorodności i powiązanych tematów.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Zrownowazenie-srodowiskowe-kszta%C5%82cenie-i-szkolenie_pl

 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Zrownowazenie-srodowiskowe-kszta%C5%82cenie-i-szkolenie/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska