Zrównoważone finansowanie – unijny system klasyfikacji inwestycji ekologicznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne ws. aktów delegowanych do rozporządzenia ws. taksonomii (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088). Na jego podstawie Komisja Europejska jest zobowiązana do ustalenia faktycznej listy działań zrównoważonych środowiskowo, poprzez zdefiniowanie technicznych kryteriów klasyfikacji dla każdego celu środowiskowego. Kryteria zostaną ustalone w ramach aktów delegowanych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 18 grudnia 2020 r.  Uwagi zbierane są także przez Departament Analiz Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zarówno projekt, jak i aneksy są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

UE wyznaczyła cele w zakresie klimatu i energii na 2030 r., a do 2050 r. zamierza przejść na neutralność klimatyczną. Celem inicjatywy jest stworzenie systemu klasyfikacji działalności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju („systematyka”). Inicjatywa koncentruje się na celach środowiskowych UE w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Stworzony zostanie wspólny język przeznaczony do powszechnego stosowania przez inwestorów dokonujących inwestycji w projekty i rodzaje działalności gospodarczej, które wywierają znaczący pozytywny wpływ na klimat i środowisko.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Formularz za pomocą którego można zgłosić swoje uwagi jest umieszczony pod linkiem KE.

Więcej informacji dotyczących taksonomii UE.

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji, projekt oraz aneksy.

Dodatkowe informacje są dostępne pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy#ISC_WORKFLOW

Źródło: Komisja Europejska