Zrównoważony ład korporacyjny

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawa spółek i ładu korporacyjnego.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 października 2020 r.

Inicjatywa ma przyczynić się do poprawy ram prawnych UE dotyczących prawa spółek i ładu korporacyjnego. Umożliwi ona przedsiębiorstwom skoncentrowanie się raczej na tworzeniu długoterminowej zrównoważonej wartości niż na krótkoterminowych korzyściach. Celem inicjatywy jest pogodzenie interesów przedsiębiorstw, ich udziałowców/akcjonariuszy, kierowników, zainteresowanych podmiotów i społeczeństwa. Pomoże ona przedsiębiorstwom lepiej zarządzać sprawami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w ich działalności i łańcuchami wartości w odniesieniu do praw społecznych i praw człowieka, zmiany klimatu, środowiska itp.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
Źródło: Komisja Europejska
 
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.