ZUS dla Biznesu

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
przesyłamy aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych.
Dodatkowo informujemy, że na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniono:
nową wersję wniosku dla osób ubiegających się o:

  • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),

nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

  • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
  • zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).


Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS.
Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem – spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.
Zachęcamy też do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej www.zus.pl
Z wyrazami szacunku
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź