Związek Pracodawców Polska Miedź po noworocznym spotkaniu.