Związek Pracodawców Polska Miedź w Euromines

Związek Pracodawców Polska Miedź jest członkiem Euromines- organizacji zarzeszającej firmy wydobywcze i organizacje działające na rzecz przemysłu wydobywczego. Nasze członkostwo w tej organizacji jest pokłosiem naszej współpracy na rzecz reprezentowania interesów polskiego przemysłu  wydobywczego na forum europejskim. Przedstawiciele ZPPM są obecni w dwóch Komitetach Euromines: Komitecie ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego.