Związek Pracodawców Polska Miedź w Sektorowym Komitecie Dialogu Społecznego

Związek Pracodawców Polska Miedź od wielu lat działa na rzecz przemysłu wydobywczego ze względu na jego obecośc w naszym regionie. Forum Przemysłu Wydobywczego oraz członkowstwo w Euromines- Europejskiem Stowarzyszeniu Przemysłu Wydobywczego stawarza nam możliwości wyrażania opinii na temat tworzonych aktów prawnych oraz pozwala na wymianę doświadczeń między pracodawcami w Polsce i Europie. Przemysł wydobywczy zajmuje kluczowe miejsce w gospodarkach wielu spośród 25 krajów Unii Europejskiej. W roku 2000 Komisja Europejska wydała Komunikat określający politykę Unii w zakresie zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym, ograniczenia negatywnych skutków jego obecności oraz połączenia ochrony środowiska z utrzymaniem konkurencyjności tego przemysłu. Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego powstał 3 czerwca 2002 roku, a uczestniczący w nim partnerzy społeczni podpisali wspólną deklarację w sprawie aspektów społecznych i wspieraniu rozwoju węgla kamiennego w Europie. Uczestnikami posiedzeń Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego są następujące organizacje Pracodawców: Association des Producteurs Europeens de Potasie, EMCEF-European Mine, Chemical and Energy Workers Federation, EURACOAL-European Association for Coal and Lignite, Euromines-European Association of Mining Industries , IMA-Europe-The European Industrial Minerals Association. Komitet ten jest jednym z najaktywniejszych i wspólnie z partnerami społecznymi wypracowuje stanowiska w następujących dziedzinach: energetyki, BHP, ochrona środowiska i sprawy społeczne. Obecność przedstawiciela pracodawców polskich w osobie Beaty Staszków, Zastępcy Dyrektora Biura ZPPM pozwoli na opiniowanie aktów prawnych istotnych dla rozwoju przemysłu wydobywczgo bedących w trakcie uchwalania w Komisji Europejskiej. Głos pracodawców z Polski pozwoli na tworzenie prawa bardziej przyjaznego przedsiębiorcom na poziomie europejskim i krajowym.