ZWINNOŚĆ ZARZĄDZANIA

Obecne czasy stawiają przed managerami nowe wyzwania. Praca zdalna, rozproszone zespoły, nadciągający, a niektóre branże już dotykający kryzys, atmosfera zagrożenia i niepewność jutra wymagają elastyczności, analizy priorytetów oraz efektywnych metod i technik zarządzania angażujących cały zespół pracowników. W sukurs szefom, nie tylko w chwilach złej koniunktury, przychodzi Management 3.0. Szkolenie z tego zakresu przeprowadziła dla firm ZPPM Małgorzata Świerkosz-Hołysz, Facylitator Management 3.0, trenerka Altkom Akademia.

Pierwsze teorie zarządzania powstały już w czasach rewolucji przemysłowej. Na przełomie XIX i XX wieku popularna była koncepcja nazwana Management 1.0 propagowana m.in. przez Henry Forda. Zgodnie z nią pracowników traktowano jak trybiki w maszynie, mieli być wydajni, niezawodni, pozbawieni własnej inicjatywy. Jak nie działali prawidłowo mogli być wymienieni na innych. Celem były tylko wyniki, cyferki, zysk. Kwestia relacji międzyludzkich, wspierania kompetencji załogi nie istniała.
Takie podejścia zarządcze świetnie radzą sobie z przewidywalnymi zadaniami (jak u maszyn). To, z czym sobie nie radzą, to praca kreatywna, innowacje i rozwiązywanie złożonych problemów (jak u ludzi). Tu potrzebna jest większa otwartość, pomysłowość, zwinność– uważa Małgorzata Świerkosz-Hołysz, Facylitator Management 3.0, trenerka Altkom Akademia.
Wraz z rozwojem społeczeństw i doceniania roli jednostki zmienił się także pogląd na skuteczne metody prowadzenia firm. W latach 60-tych XX wieku pojawił się Management 2.0. Uznaje on, że „ludzie są najcenniejszymi zasobami”, a managerowie muszą stać się „liderami służebnymi”. Jako narzędzia zachęcające do działania stosuje się te oparte na metodzie kija i marchewki. Bardzo duże znaczenie mają motywatory zewnętrzne, np. rozbudowane pakiety benefitów.  Okazało się, że ta koncepcja też ma wiele luk. Źle czuła się w niej duża część managerów, którzy wolą trzymać się struktury hierarchicznej a uznanie swojej „podległości” wobec zespołu jest dla nich trudne do przyjęcia. Management 2.0 nie pozostawiał zbyt wiele miejsca na inicjatywę własną. Komunikacja miała model jednokierunkowy zarząd- średni szczebel- pracownik. Szefowie mieli wspierać zespół, ale cele, sposób realizacji zadań, odpowiedzialność wciąż pozostawała po stronie managementu.
W 2010 Jurgen Appelo wydał książkę pod tytułem „Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile”, przedstawiając nowy sposób myślenia o zarządzaniu. Dzięki wysokiej skuteczności działań Management 3.0 stał się jednym z najszybciej rozwijających się globalnych trendów chętnie stosowanych przez kierowników projektów, liderów zespołów, kadrę zarządzającą średniego szczebla.
Firma jest jak miasto, my pracownicy jak społeczeństwo. I jak w każdym mieście są dzielnice ładne i brzydkie, od nas tylko zależy jak o te dzielnice (zadania) zadbamy. Większość kreatywnych pracowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że po ich stronie jest także częściowa odpowiedzialność za zarządzanie – mówi Małgorzata Świerkosz-Hołysz.
Najważniejszą zasadą tej koncepcji jest więcej wolności i inicjatywy, czyli przypisanie odpowiedzialności za funkcjonowanie organizacji do każdego pracownika, oczywiście cząstkowo, w zakresie jego kompetencji. Na poziomie ogólnym, szerokim to wciąż jest odpowiedzialność managera. „Zarządzaj systemem nie ludźmi” to mantra Managementu 3.0.
– Manager jest gąbką pomiędzy wyższym szczeblem zarządzania a poszczególnymi zespołami. Wie więcej, zna kontekst, ma generalne spojrzenie, Od niego zależy co i jak zostanie przekazane do realizacji, czyli jaki będzie efekt działań. Zasada mądrego managera: „nie czyń swojemu pracownikowi, tego czego sam nie chciałbyś doświadczyć”- podkreśla Małgorzata Świerkosz-Hołysz.
Sześć perspektyw Managementu 3.0 to:

 1. Motywuj ludzi – zwiększ ich zaangażowanie, chęci działania, relacje partnerskie.
 2. Uprawomocnij zespoły – żeby chciały samodzielnie podejmować decyzje, przekaż odpowiedzialność, ale jej nie zrzucaj.
 3. Dopasuj ograniczenia – wzmocnij zasoby, nadaj samoorganizacji zespołu właściwy kierunek.
 4. Rozwijaj kompetencje –zainwestuj w zespół, rozwój pracowników, szkolenia, warsztaty, uczenie się od siebie nawzajem.
 5. Rozwijaj strukturę – niech sprzyja samoorganizacji zespołu jako systemu.
 6. Usprawniaj wszystko – uczmy się poprzez eksperymenty. Ludzie, zespoły, organizacje muszą się doskonalić, aby uniknąć niepowodzeń.

Już na etapie budowania strategii, planów, odpowiedzi na wyzwania warto angażować pracowników. Zyskują wtedy wewnętrzną motywację jak najlepszego wykonania i efektywności czegoś, co sami współtworzyli – radzi Małgorzata Świerkosz- Hołysz.
Management 3.0 łączy odpowiednie podejście i nastawienie ze zmieniającą się kolekcją gier, narzędzi i praktyk, które pomagają wszystkim pracownikom zarządzać organizacją. Jest to także sposób przyglądania się systemom pracy.
W firmie mam do czynienia z różnymi grupami pracowników, chciałem poszerzyć swoją wiedzę, jak takim zespołami zarządzać, jak efektywnie motywować pracowników – deklaruje Tomasz Walkowiak, Kierownik Wydziału Metali Szlachetnych Huty Miedzi Głogów.
– Bardzo mnie ciekawi kwestia rozwoju osobistego w dzisiejszych, bardzo trudnych nie tylko dla naszej branży czasach. Jak utrzymać motywację, efektywność pracy, delegować zadania, pracować „pod oczekiwania” zespołu – dodaje Krzysztof Kaszubowski, Prezes Zarządu Creativ Media Sp. z o.o.
Pryncypia Management 3.0

 1. Angażuj ludzi i ich interakcje
 2. Ulepszaj system
 3. Pomóż zachwycić wszystkich klientów
 4. Zarządzaj systemem nie ludźmi
 5. Współtwórz pracę

I właśnie tego, jak w praktyce stosować koncepcję Management 3.0 uczyli się podczas szkolenia i warsztatów przedstawiciele firm członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź. Dowiedzieli się m.in na czym polega idea „złożonego myślenia” jak skutecznie i trwale zmotywować pracowników, usprawnić pracę i sposób komunikacji, delegować zadania, oddać a nie zrzucić odpowiedzialność za konkretne działania na zespół, jak przekazywać informację zwrotną, tak aby była konstruktywna i rozwijająca. Sporo czasu poświęcono także bardzo aktualnemu tematowi- organizacji pracy zdalnej.