Seminarium z Profesorem Robertem Cialdinim

Dnia 8 października 2010 roku we Wrocławiu, w siedzibie KGHM Cuprum Sp. z o.o. odbyło się seminarium z udziałem profesora Roberta Cialdiniego – światowego autorytetu w dziedzinie wywierania wpływu. Organizatorami seminarium były: KGHM Polska Miedź SA, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Spotkanie miało unikalny charakter – z jednej strony dało dostęp…