Konferencja “Współpraca i budowanie relacji małych i dużych firm”

11 kwietnia 2017 r. odbędzie się konferencja “Współpraca i budowanie relacji małych i dużych firm”. Tematem spotkania będzie wzajemny wpływ przedsiębiorstw, potencjał, ograniczenia współpracy zależnie od ich rozmiaru, skali i miejsca w strukturze konkurencyjnej gospodarki. Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki badań postrzegania dużych firm przez MŚP. Przedstawiona zostanie również inicjatywa rozpoczęcia prac nad “Kodeksem…

Śniadanie biznesowe z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

W dniu 6 kwietnia br odbyło się kolejne śniadanie biznesowe Związku. Tym razem nasi przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkoleniową Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, jak również z szansami na dofinansowanie działalności gospodarczej ze środków zewnętrznych. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu w ramch umowy z naszym Związkiem oferuje naszym członkom korzystne rabaty na…