Spotkanie zespołu HR

2 czerwca br w Lubinie odbyło się spotkanie z osobami zarządzającymi działami HR. Celem spotkanie było powołanie Zespołu roboczego w ramach naszego Związku. Zespół ds. Zasobów Ludzkich zajmie się sprawami z zakresu prawa pracy, rekrutacji, rozwoju osobistego oraz dobrych praktyk HR. Tematem pierwszego spotkania było: Doskonalenie procesu rekrutacji – badanie kompetencji miękkich podczas rekrutacji i…