Spotkanie zespołu HR

2 czerwca br w Lubin20170602_120711ie odbyło się spotkanie z osobami zarządzającymi działami HR. Celem spotkanie było powołanie Zespołu roboczego w ramach naszego Związku. Zespół ds. Zasobów Ludzkich zajmie się sprawami z zakresu prawa pracy, rekrutacji, rozwoju osobistego oraz dobrych praktyk HR.
Tematem pierwszego spotkania było: Doskonalenie procesu rekrutacji – badanie kompetencji miękkich podczas rekrutacji i wypracowanie standardów, które poprowadziła pani  Elżbieta Dunaj, trener i praktyk  z wieloletnim doświadczeniem pracy w biznesie.
20170602_120655 20170602_120741 20170602_122627 20170602_122636