Informacja z XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Informacja z XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Dnia 28 czerwca 2018 roku odbyło się  XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Janusz Cendrowski – Wiceprzewodniczący Rady Związku. Zgromadzenie przyjęło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2017, Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2017 i Sprawozdanie finansowe Związku za…