Śniadanie biznesowe pt. „ Przyszłość już tu jest, tylko nierówno rozdystrybuowana”

Serdecznie zapraszamy na prezentację inspirującą  w formie śniadania biznesowego pt. „ Przyszłość już tu jest, tylko nierówno rozdystrybuowana”, prowadzone przez Pawła Motyla – Dyrektora Leadership Lab, ICAN  Institute, autora publikacji z dziedziny zarządzania, trenera i coacha. Spotkanie odbędzie się 28  listopada 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00.  w Lubinie, w Sali VIP Zagłębia…