Śniadanie biznesowe pt. „Jak przygotować firmę do zmiany przepisów emerytalnych”

Serdecznie zapraszam na seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Jak przygotować firmę do zmiany przepisów emerytalnych”, organizowane wspólnie z PZU. Spotkanie poprowadzi Julia Dyduch – Dyrektor ds. Programów Emerytalno-Oszczędnościowych w TFI PZU SA. Program seminarium: Czym będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)? Jak przygotować się do nowych obowiązków ustawowych oraz jakie koszty będą z tym związane?…

Szkolenie „First Line Leader”,

W dniach 21 – 22 listopada br odbyło się szkolenie dla firm członkowskich Związku „First Line Leader”, adresowane do wyższej i średniej kadry zarządzającej. Szkolenie poprowadził Przemysław Machynia, reprezentujący Firmę FSWO Sp. z o. o. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie: * kształtowania postawy wobec zmiany oraz wzmacniania pewności…