Zgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego

Uprzejmie przypominamy, że 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 roku. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13…

Odpady niebezpieczne – uaktualnione stężenia graniczne zanieczyszczeń chemicznych

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie zmiany rozporządzenia dot. odpadów niebezpiecznych – trwałe zanieczyszczenia organiczne. (Regulation (EU) 2019/1021 on Persistent Organic Pollutants (POPs). Ostateczny termin na odpowiedź to 7 sierpnia 2020 r. Trwałe zanieczyszczenia organiczne to trujące chemikalia, które rozpadają się powoli i dostają się do łańcucha pokarmowego, szkodząc środowisku i naszemu zdrowiu. Szczególne…

Raport ‘Climate laws in Europe: Good practices in net-zero management’

W raporcie zawarta jest analiza ramowych przepisów dot. ochrony klimatu w ośmiu krajach UE (Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Holandia, Hiszpania i Szwecja) oraz Wielkiej Brytanii. Publikacja jest częścią serii Net-Zero 2050, inicjatywy ECF z udziałem ekspertów z wielu organizacji europejskich. Porozumienie paryskie zobowiązuje kraje członkowskie UE do transformacji klimatycznej. Ocena istniejącego ustawodawstwa krajowego (m.in.…