Global Tailings Review – międzynarodowy standard bezpiecznego zarządzania obiektami unieszkodliwiania odpadów

Projekt Global Tailings Review ma na celu ustanowienie międzynarodowego standardu bezpiecznego zarządzania obiektami unieszkodliwiania odpadów. The International Council on Mining and Metals (ICMM), Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i Principles for Responsible Investment (PRI) wspólnie pracują nad przyjęciem najlepszych światowych praktyk w zakresie składowania odpadów (m.in przeróbczych i wydobywczych). Pracami kieruje dr Bruno Oberle.…

Monitoring legislacji krajowej od 18.06 – 25.06.2020

W  okresie od 18.06 – 25.06.2020 roku opublikowano trzydzieści sześć projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Nadmienić należy, że w tym czasie nie został opublikowany żaden projekt ustawy. Z powyższej liczby w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą trzy projekty rozporządzeń. Zostały one omówiono szerzej w załączonym tekście.

Monitoring działań europejskich (legislacja, publikacje) – 25 czerwca 2020 r.

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 25 czerwca 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.  

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami. Projekt przewiduje przedłużenie terminu na przekazywanie określonych w rozporządzeniu informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rozporządzeniu poszczególnym informacją przypisane są terminy: 31 lipca…