Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że do uzgodnień został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Przygotowanie projektu rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania wzoru wieloletniej prognoz finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…

Strategia UE na rzecz unii bezpieczeństwa (na lata 2020–2024)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania w sprawie Strategii UE na rzecz bezpieczeństwa. Ostateczny termin na wysłanie opinii to 15 lipca 2020 r. W ramach tej inicjatywy określone zostaną obszary, w których UE może pomóc państwom członkowskim (rządom, administracji, przedsiębiorcom) w zwiększeniu bezpieczeństwa. Przewidziano w niej środki, które służą: wzmocnieniu infrastruktury krytycznej, walce z terroryzmem…

Terminy zapłaty podatków w związku z Covid-19 – informacje

Informacje z Ministerstwa Finansów dotyczące ułatwień, na które mogą liczyć podatnicy PIT, CIT, VAT, akcyzy i podatku od nieruchomości. Przesunięcia terminów na złożenie różnych podatków i informacji to odpowiedź na oczekiwania podatników, które wynikają m.in. z utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19.   Przedłużone terminy w podatkach CIT i PIT Do…

Monitoring legislacji krajowej w okresie 25.06 – 01.07.2020

W okresie od 25.06 – 01.07.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 26 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Przeprowadzono konsultacje jednego projektu ustawy (inicjatywa Prezydenta RP), a także trzech projektów rozporządzeń, dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w ZPPM. Projekty, które mogą znaleźć się z zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców…