Projekt rozporządzenia MR zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Głównym celem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie zmian mających na celu ułatwienie dostępu do budynków i urządzeń z nim związanych osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności, co z pewnością będzie miało pozytywny…

Usługi cyfrowe – pogłębienie rynku wewnętrznego i doprecyzowanie obszarów odpowiedzialności

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące aktu prawnego o usługach cyfrowych mającego na celu pogłębienie rynku wewnętrznego i doprecyzowanie obszarów odpowiedzialności w odniesieniu do usług cyfrowych (e-Commerce Directive). Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 8 września 2020 r. W ramach pakietu związanego z aktem prawnym o usługach cyfrowych Komisja zaproponuje nowe, a…

Monitoring legislacji krajowej 23.07 – 29.07.2020

W okresie od 23.07 – 29.07 2020 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 projektów ustaw oraz 22 projekty rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Przeprowadzono konsultacje 7 projektów ustaw i 6 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. W analizowanym okresie w Dzienniku Ustaw RP opublikowano trzydzieści trzy akty prawne tzn. ustawy, rozporządzenia…

Usługi cyfrowe – platformy internetowe, które pełnią rolę „strażników dostępu”

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące pakietu legislacyjnego związanego z usługami cyfrowymi – instrument regulacji ex ante dotyczący platform internetowych (Platform-to-Business Regulation(EU) 2019/1150). Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 8 września 2020 r. Kilka platform internetowych kontroluje znakomitą część rynku usług cyfrowych w UE. Pełniona przez nie funkcja pośredników między przedsiębiorstwami i konsumentami,…

Monitoring działań europejskich (legislacja, publikacje) – 29 lipca 2020 r.

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 29 lipca 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.