Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości środków finansowych w 2020 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2020 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Określenie wysokości środków finansowych z budżetu państwa oraz ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego…

Monitoring Legislacji krajowej 03 – 09.09.2020

W okresie od 3 – 9 września 2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw oraz 36 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu…