Środowisko – publikacja UE

Środowisko (edycja 2019) – Environment (Edition 2019) Dokument został przygotowany przez Komisję Europejską. Ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego idą ze sobą w parze. Polityka w dziedzinie środowiska może odgrywać kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy i stymulowaniu inwestycji. Zielone innowacje mogą być wdrażane i eksportowane, zwiększając konkurencyjność Europy i poprawiając zdrowie i dobrostan…

Stanowisko ZPPM w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (numer z wykazu prac legislacyjnych UD131)

Lubin, 15 października 2020 r.   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (numer z wykazu prac legislacyjnych UD131) Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających…

Monitoring Legislacji Krajowej 08.10. – 14.10.2020

W okresie od 08.10 – 14.10.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 18 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 7. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej…

Konsultacje podatkowe – korekty cen transferowych – MF

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych. Przepisy dot. cen transferowych zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa…