Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 21.10.2020

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 21 października 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Monitoring Legislacji Krajowej 15-21.10.2010

W okresie od 15 – 21.10 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2 projekty ustaw oraz 32 projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. W ramach projektowanych przepisów ma nastąpić wdrożenie do polskiego porządku prawnego 3 dyrektyw UE z maja 2018 roku: w sprawie odpadów; w sprawie składowania odpadów; w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Główne zmiany zawarte w dyrektywach dotyczą…

TARCZA 100 MILIARDÓW DLA PRACY Propozycje ZPP w zakresie wsparcia firm w czasie COVID 2.0

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprezentował kompleksowy pakiet rozwiązań pomocowych uwzględniających możliwość rozdysponowania środków, jednak nie ograniczający się wyłącznie do wsparcia finansowego. Rekomendacje zostały podzielone na trzy sekcje: bezpieczeństwo regulacyjne, bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo na przyszły rok. Więcej informacji na stronie ZPP TARCZA 100 MILIARDÓW DLA PRACY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana zmiana ustawy ma na celu dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego…