MIREU Webinar Series – seminaria w ramach projektu MIREU

Projekt MIREU zaprasza do wzięcia udziału w trzech seminariach online prezentujących kluczowe ustalenia projektu, którego celem jest ustanowienie sieci nowoczesnych regionów górniczych i metalurgicznych. Podczas trzech interaktywnych webinariów przedstawione zostaną niektóre wyniki i kolejne kroki projektu MIREU, który zakończy się w przyszłym roku. Program sesji: – środa 25 listopada | 10:00 – 13:00 CET |…

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu ustawy jest stworzenie systemu kształcenia, w szczególności szkolnictwo branżowe, który będzie reagował na potrzeby rynku pracy, sprzyjał uczeniu się przez całe życie oraz umożliwiał absolwentom mobilność edukacyjną i zawodową. Aby było to możliwe,…

Baza usług firm członkowskich

Szanowni Państwo Przedstawiamy bazę usług jakie w tych trudnych dla wszystkich czasach oferują nasze firmy członkowskie. Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług wśród naszych przedsiębiorców. Zachęcamy również do przesyłania swoich ofert w celu uzupełniania bazy usług. Z poważaniem Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanych zmian jest dostosowanie ustawy do założeń przedstawionych przez Ministra Klimatu – poprzednika Ministra Klimatu i Środowiska, w dokumencie „Dziesiątka dla elektromobilności”. Proponowane rozwiązania mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Na…