Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 02.12.2020

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 02 grudnia 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Monitoring Legislacji Krajowej 26.11-02.12.2020

W okresie 26.11 – 02.12.2020  Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 45 projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 10. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej…

„Środowisko Europy 2020 – stan i prognozy” (SOER 2020)

Raport Europejskiej Agencji Środowiska „Środowisko Europy 2020 – stan i prognozy” (SOER 2020) – The European environment — state and outlook 2020 (Knowledge for transition to a sustainable Europe) „Musimy robić więcej, musimy działać inaczej” – w skrócie takie przesłanie wynika z SOER 2020. Jest to swego rodzaju recepta na sprostanie najpilniejszym wyzwaniom w dziedzinie…

Godziwe płace minimalne w UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Jest to wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ww sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 31 grudnia 2020 r. Głównym celem Projektu jest zapewnienie wszystkim pracownikom pracującym w UE, niezależnie od miejsca wykonywania pracy, adekwatnego…