Konsultacje projektów 14 rozporządzeń MRPiT – Prawo budowlane (m.in. pozwolenie na budowę, roboty budowlane, rozbiórki, postępowanie legalizacyjne, zakończenie budowy)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych zostało przekazanych 14 projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii stanowiących akty wykonawcze do Prawa budowlanego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 29 grudnia…

Baza usług firm członkowskich

Szanowni Państwo Przedstawiamy bazę usług jakie w tych trudnych dla wszystkich czasach oferują nasze firmy członkowskie. Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług wśród naszych przedsiębiorców. Zachęcamy również do przesyłania swoich ofert w celu uzupełniania bazy usług. Z poważaniem Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź