Projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – zwolnienia od należności przywozowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dot. zwolnień od należności przywozowych dedykowanych m.in. dla instytucji edukacyjnych oraz naukowych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 20 stycznia…

Cyfrowe dane i usługi dotyczące zdrowia – europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (oparte m.in na analizie Dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 lutego 2021 r. Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia ma: promować bezpieczną wymianę danych pacjentów (również w trakcie podróży za granicę) oraz kontrolę…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 06.01.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 06 stycznia  2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Konsultacje pakietu rozwiązań legislacyjnych dla poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii rozpoczyna prace nad przygotowaniem kolejnego pakietu rozwiązań legislacyjnych, które wpłyną na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwszy etap obejmuje konsultacje społeczne skierowane do organizacji pracodawców i ich członków. Konsultacje są prowadzone w następujących obszarach: Nadmierna restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych Opis regulacji (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), w ramach których…