Publikacja UE: Dywidenda Europy w wysokości dwóch bilionów euro

Dywidenda Europy w wysokości dwóch bilionów euro: Zarys kosztów braku działań na poziomie europejskim, 2019–2024 (Najnowsze wydanie) – Europe’s two trillion euro dividend: Mapping the cost of non-Europe, 2019-24 (Latest edition) Wspólne działania podejmowane przez Unię Europejską mogą przynieść obywatelom istotne korzyści ekonomiczne. Na przykład istniejący jednolity rynek, tworzony od kilku dziesięcioleci, już zwiększył rozwój…

Projekt rozporządzenia MI w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Istotą rozwiązań wprowadzanych w projekcie jest utrzymanie w polskim porządku prawnym szeregu zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, z…

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji ma na celu wprowadzenie usprawnień  w zakresie sposobu przekazywania rocznych danych statystycznych z zakresu operacji koasekuracyjnych przez zakłady ubezpieczeń do Komisji Nadzoru Finansowego,…