VIII Konferencja dla Liderów Biznesu Spójne Przywództwo Człowiek i Technologia

W imieniu Instytutu Humanites zapraszamy na  VIII Konferencję dla Liderów Biznesu Spójne Przywództwo Człowiek i Technologia. Konferencja dla Liderów Biznesu, którzy: *widzą potrzebę zmiany podejścia do zarządzania, ponieważ klasyczne i dotychczasowe metody już się nie sprawdzają, *są znużeni konferencjami, które niewiele wnoszą i są gotowi prawdziwie wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje otoczenie, *nie do…

Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Nr w wykazie prac legislacyjnych MRPiPS – 32)

Lubin, 11 lutego 2021 r. ZPPM/ 5S / II / 2021   Szanowny Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Temat: Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart…

Przestępstwa przeciwko środowisku – udoskonalenie przepisów UE dotyczących ochrony środowiska poprzez prawo karne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE dotyczących ochrony środowiska; przegląd Dyrektywy 2008/99/EC w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 3 maja 2021 r. Dyrektywa w sprawie przestępstw przeciwko środowisku ma na celu ochronę środowiska poprzez prawo karne, odpowiednie sankcje i…