Projekt rozporządzenia MKIŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska. Rozporządzenie wprowadza możliwość udzielania pomocy dla przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych powstałych w wyniku pandemii COVID-19. Zapewni to przepis umożliwiający beneficjentom pomocy…

Studiuj w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

  Przypominamy, że Związek Pracodawców Polska Miedź realizuje Program Firma wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Aktualnie trwa rekrutacja na studia podyplomowe, a zajęcia rozpoczynają się już w marcu! Zachęcamy do korzystania z przysługujących Państwu zniżek w ramach umowy Programu Firma. Zapraszamy również do kontaktu z Koordynatorem Klienta Biznesowego, który chętnie odpowie na wszystkie pytania…

Inicjatywa UE: Uwaga na lukę w podatku VAT!

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących podatku VAT na podstawie KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ SPRAWIEDLIWEGO I PROSTEGO OPODATKOWANIA WSPIERAJĄCEGO ODBUDOWĘ GOSPODARCZĄ COM/2020/312 final. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 marca 2021 r. W 2018 r. luka w podatku VAT, czyli różnica między spodziewanymi dochodami…

O biznesie przy kawie – Fakty i mity na temat motywowania pracowników

O biznesie przy kawie – Fakty i mity na temat motywowania pracowników 22.02.2021 w godz. 10.00 – 11.00 na platformie zoom Wielu menedżerów twierdzi, że pieniądze stanowią główny czynnik motywujący pracowników. Z kolei świat HR kładzie nacisk na pozafinansowe motywatory. A jak jest naprawdę? Zapraszamy na spotkanie, w którym przyjrzymy się motywacji pracowników z perspektywy…