Projekt rozporządzenia MS w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych. Projektowane rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych. Doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie następowało poprzez odebranie na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. W przypadku…

Monitoring Legislacji Krajowej 11 – 17.02.2021

W okresie od 11 – 17.02.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 51. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców,…