Publikacja UE: Wizjonerzy integracji europejskiej

Wizjonerzy integracji europejskiej (Słowa, od których zaczęła się Unia) – Visionaries from the history of European integration (Words that started the Union)   Dzień 25 marca 1957 r. był ważną datą w historii integracji europejskiej. Szefowie sześciu europejskich państw podpisali wówczas traktat rzymski. Dokument ten stanowi do dziś fundament Unii Europejskiej. W okresie poprzedzającym to…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków…

PRZEMYSŁ 4.0 TO SZANSA DLA FIRM

PRZEMYSŁ 4.0 TO SZANSA DLA FIRM   Co można zyskać dzięki innowacyjnym rozwiązaniom? Jakie technologie pozwolą rozwinąć firmę i zwiększyć jej konkurencyjność? Skąd wziąć pieniądze na transformację cyfrową? Czy Przemysł 4.0 jest także dla małych i średnich firm? Tego będzie się można dowiedzieć podczas cyklu spotkań w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0. Akademia Rozwoju Przemysłu…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 24.03.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 24 marca 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Konsultacje podatkowe: domniemanie oraz należyta staranność w cenach transferowych

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe projektu objaśnień w zakresie cen transferowych: domniemanie oraz należyta staranność. Konsultacje podatkowe potrwają do dnia 20 kwietnia 2021 r. Przepisy dot. cen transferowych zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz ustawie z dnia 26 lipca…