Efektywność energetyczna – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – II faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej – rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 22 czerwca 2021 r. W 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię na…

WARTO POSTAWIĆ NA JAKOŚĆ

25 lat ma Centrum Badania Jakości Sp z o.o. Był to czas ogromnego rozwoju spółki, wprowadzania nowych, akredytowanych metod badawczych, innowacyjnych technologii, szerokiej oferty badań skierowanej nie tylko do oddziałów KGHM, ale także samorządów, firm i klientów indywidualnych. CBJ postawiło na jakość i dziś jest jednym z największych i najnowocześniejszych laboratoriów przemysłowych w Polsce.

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 46 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.…

PRZEMYSŁ 4.0 TO SZANSA DLA FIRM

Co można zyskać dzięki innowacyjnym rozwiązaniom? Jakie technologie pozwolą rozwinąć firmę i zwiększyć jej konkurencyjność? Skąd wziąć pieniądze na transformację cyfrową? Dlaczego Przemysł 4.0 jest ważny dla małych i średnich firm? Tego będzie się można dowiedzieć podczas cyklu spotkań w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0.

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Polska ma otrzymać 23,1 mld EUR w postaci bezzwrotnych grantów oraz 34,2 mld EUR w formie nisko oprocentowanych pożyczek z Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku. Środki muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje. W jakich obszarach? O tym piszemy w artykule.