Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości – postępowanie upadłościowe oraz restrukturyzacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty Ministra Sprawiedliwości dotyczące postępowania upadłościowego oraz postępowania restrukturyzacyjnego. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 28 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości…

Pakt na rzecz badań i innowacji w Europie – inicjatywa UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące inicjatywy na rzecz badań i innowacji w Europie – na podstawie KOMUNIKATU Komisji Europejskiej: Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 13 maja 2021 r. W ramach tego paktu określone zostaną najważniejsze wspólnie uzgodnione wartości i zasady, na których opiera się…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 14.04.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 14 kwietnia 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.