Uwagi ZPPM do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Nr z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RD339)

Lubin, 16 kwietnia 2021 r. ZPPM / 14S / IV / 2021 Szanowna Pani Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Nr z wykazu prac legislacyjnych i…

Człowiek i robot – zespół idealny

CZŁOWIEK I ROBOT – ZESPÓŁ IDEALNY Roboty coraz częściej zastępują lub wspierają pracę ludzi, nie tylko w procesach produkcyjnych. Sprawdzają się zwłaszcza tam, gdzie trzeba wykonywać precyzyjne, żmudne czynności, analizować i przetwarzać wiele dokumentów czy danych lub w trudnych warunkach, zagrażających zdrowiu ludzi. O korzyściach płynących z robotyzacji i automatyzacji mowa będzie podczas konferencji Akademii…

Monitoring Legislacji Krajowej 8-14.04.2021

W okresie od 8-14.04.2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 43. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 10. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców…

Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 – Kapitał Polski

W imieniu organizatorów w składzie Związek Pracodawców Polska Miedź wraz z partnerami: Human Partner Sp. z o.o., Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu oraz Creativ Media informujemy o konferencji pt. „ROBOTY AUTONOMICZNE, ROBOTY MOBILNE, COBOTY – jak umiejętnie wprowadzać rozwiązania przemysłu 4.0. w erze postcovidowej?”. Spotkanie online zaplanowano na 21 kwietnia 2021 r., g. 10:00 –…