Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki. Komisja Europejska Rozporządzeniem (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz. Urz. UE. L 2020 Nr 215, str. 3) dokonała zmiany rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013…

Seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym: Bądź odpowiedzialny za innych”

KGHM Polska Miedź S.A. i Związek Pracodawców Polska Miedź mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym: Bądź odpowiedzialny za innych”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:00 na platformie Skype for business w trybie wideokonferencji online. Dla podkreślenia znaczenia tematu spotkanie zostało objęte…

Publikacja UE: Historia Rady Europejskiej i Rady UE (The European Council and the Council of the EU through time)

Integracja europejska – podejmowanie decyzji i tworzenie prawa – Decision and law-making in European integration Rada Europejska oraz Rada UE odgrywają ważną rolę w procesie decyzyjnym w UE. Każda z nich pełni odrębną funkcję w strukturze instytucjonalnej UE, choć są ze sobą ściśle powiązane – politycznie i administracyjnie. W skład obu instytucji wchodzą przedstawiciele państw…